Windows 7 ondersteuning


windows 7 ondersteuning

Graag horen wij van u hoe we dit artikel kunnen verbeteren. Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers verder "Overeenkomst" genoemd is een juridisch document dat de voorwaarden bevat waaronder u de beperkte licentie krijgt voor het gebruik van bepaalde software zoals hieronder beschreven die werkt met het product. Dit product is Software die aan u in licentie is gegeven door Belkin en, indien van toepassing, door leveranciers van Belkin. Opensourcesoftware zoals hieronder gedefinieerd valt niet onder Software. Met "u" bedoelen we de koper, ontvanger of andere eindgebruiker van een Product dat de Software bevat, of de koper, ontvanger of eindgebruiker van de afzonderlijke Software. Belkin verleent u hierbij het recht: U kunt de gebruikersdocumentatie voor de Software vinden op de pagina "Ondersteuning" van de betreffende website van Belkin. De Software wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. U heeft alleen het niet-exclusieve recht om de Software te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst. Belkin behoudt zich hiermee alle rechten voor die Belkin niet aan u krachtens deze Overeenkomst heeft toegekend.

Microsoft ends support for Windows 7 users in January 2020

Tips voor het gebruik van Java met Internet Explorer Dit artikel is van toepassing op: Platform s: In sommige gevallen werken Java-apps niet met Internet Explorer na het installeren van Java 7.

Windows 7 Ondersteuning

IT Cloud Roadmap Nog maar vijf maanden: Dat windows 7 ondersteuning dat Microsoft vanaf die datum geen software reparaties en veiligheidsupdates meer uitbrengt voor Windows 7. Wat kunt u doen nu de resterende tijd beperkt is?

Webinar einde ondersteuning Windows 7 en overstap Windows 10

Also Buy: Msoffice Project Standard 2010 64 BitMicrosoft Windows 7 Kopen

Leave a Comment: